Přihlášení

Diesel Gas Solaris Diesel LPG - základní seznámení-teorie funkce-možnosti spolupráce - školení již proběhlo

06.02.2014 09:00

Seznamte se s technologií pro přestavby dieselových motorů na LPG a CNG !

Systém Dual Fuel neboli dvou paliv funguje na principu mixování dvou paliv což vyplývá již z názvu. V praxi to znamená, že dieselový motor běží na základní palivo - tedy naftu. Množství tohoto paliva je dynamicky v závislosti na okamžitém provozním stavu motoru ponižuje a ubrané množství se nahrazuje plynem který se dofukuje do sání motoru. Toto je velmi zjednodušená definice principu systému Dual Fuel Diesel Gas.

 

Toto školení je vhodné pro všechny profesionály v oboru přestaveb vozidel na alternativní pohony, ale i pro jiné zdatné mechaniky a techniky kteří mají zájem rozšířit své portfolio služeb také o montáže zařízení pro provoz na duální palivo Diesel Gas. Je to veliká příležitost, protože podle zkušeností z okolních zemí jako je Německo, Rakousko, Polsko má tento systém umožňující dosáhnout významných úspor nákladů na pohonné hmoty veliký potenciál.


Obsah školení

  • Stručné shrnutí základních vlastností a charakteristik dieselového motoru a jeho pracovních cyklů
  • Vysvětlení obecných principů na kterých funguje systém použití duálního paliva Diesel Gas
  • Použití LPG pro duální pohon - jeho výhody a nevýhody
  • Použití CNG pro duální pohon - jeho výhody a nevýhody
  • Popis požadavků kladených na plynové zařízení systémů Diesel Gas obecně
  • Postup celého procesu přestavby z hlediska legislativy - schválení jednotlivě přestavěného vozidla
  • Ukázka funkce celého systému na trenažeru v učebně na systému Solaris Diesel DNA
  • Požadavky které je nutné splnit pro možnou spolupráci partnerskou na přestavbách Diesel Gas s firmou Gasinsight
  • Závěr - zodpovězení dotazů, diskuse

 

Cena školení

Pro jednoho účastníka je cena školení 1280,-Kč bez DPH.

Pro dva účastníky z jedné firmy je cena školení 1780,-Kč bez DPH

Cena za školení je splatná předem oproti vystavené faktuře po odeslání vyplněné přihlášky na školení.
V ceně školení je zahrnuto občerstvení a oběd.Termín a místo konání:

Kdy: 06.02.2014   od 9.00 hod do 17.00 hod

Kde:  Provoz Gasinsight s.r.o.  Holohlavy 248, 503 03 Holohlavy   mapa

Školitel:   Petr Linhart, Jaroslav Jiránek DiS.

Přihláška na školení Diesel Gas 6.2.2014

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: